Meditatie op thema: "De Goddelijke Vonk in jezelf"

20 maart 2020, 20.00-21.45 uur

Binnen geleide meditatie(s) en/of visualisatie(s) word je geleid naar een verruiming en verdieping van je verbinding met je Hart, je Hoger Zelf, je Ziel. Vanuit deze verdiepte Hart-Zielsverbinding groeit de verbinding met het Eenheidsbewustzijn. Je stelt je open voor de verbinding met het Goddelijke in jeZelf. Diep binnen in je. Maria Magdalena en Jezus ondersteunen ons hierbij. Voel je gesteund en gedragen door hun warme koesterende universele onvoorwaardelijke liefde. Voel je er door omhuld en mee gevuld. Zij laten ons grenzen overstijgen. Wijzen ons de weg. Zo komt vanuit de onvoorwaardelijke universele Liefde en de verbinding met het Eenheidsbewustzijn de diepere verbinding met het Goddelijke in jeZelf tot stand.

Dit laten we toe in onszelf. Stellen ons ervoor open. Voelervaen deze verbinding, die in ons verankerd wordt. We dragen dit uit in ons dagelijks leven. De verkregen ervaringen kunnen desgewenst met elkaar gedeeld worden. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Kom deze bijzondere avond genieten! Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij. De deur staat voor je open.

De meditaties op thema vinden plaats op de derde vrijdagavond van de maand. De thema's zijn heel verbindend in jezelf. Van daaruit groeit je verbinding met je Levenspad en Levensdoel. Aan de orde komen de thema’s:

In Vrijzinnig centrum ‘ de Eendracht’, Doetinchemseweg 5, Varsseveld. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. De toegang is kosteloos, deur open om 19.30 uur, napraten kan tot 22.00 uur. Informatie: bel Riemke de Boer tel.: 0315-329107 of e-mail: aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl.