Ontmoeting & Inspiratie

Bekijk hier de Ontmoeting & Inspiratie folder voorjaar 2019 (PDF)

2018

Marathon-kerkdienst

Bethelkerk, Den HaagSinds eind oktober draait de Bethelkerk in Den Haag dag en nacht door. In de kerk wordt een doorlopende kerkdienst gehouden voor het Armeense gezin Tamrazyan. Ook mijn collega Helene Westerik en ik dragen graag ons steentje bij. Op vrijdag 23 november van 5 tot 7 's morgens (!) zullen wij voorgaan.

Hartelijke groet, Nicoline

Over midzomernacht

ZonnewendeZonnewende, midzomernacht, zomersolstitium ...allemaal namen voor de langste dag en de kortste nacht in het jaar. De viering van midzomernacht werd in vroegere tijden gelinkt aan de zomerzonnewende. De mensen geloofden dat planten op midzomer geneeskrachtige en magische krachten hebben en hiervoor plukten ze op deze nacht hun kruiden. Vreugdevuren werden ontstoken om zich te beschermen tegen de duistere krachten waarvan werd geloofd dat ze vrij spel hadden vanaf het moment waarop het aantal uren daglicht opnieuw afnam.

Op het noordelijk halfrond werd dit gevierd rond 21 juni en soms (als de christelijke traditie niet uit het oog verloren mocht worden) op 24 juni, de naamdag van Johannes de Doper of ook Sint Jan.

William Shakespeare maakte zijn romantische komedie "Een Midzomernachtdroom" (Engelse titel: A Midsummer Night's Dream). Het stuk beschrijft de avonturen van vier jonge geliefden, en een groep amateuracteurs in een bos dat verlicht is door de maan. Het verhaal vertelt de manier waarop de vier geliefden en de acteurs met elkaar omgaan, alsook met de feeën die het bos bewonen. Het stuk is de inspiratie voor vele opera's, films en theatervoorstellingen.

Ook nu nog wordt Sint Jan en de Zonnewende nog op vele plaatsen gevierd. Ook bij ons. Wij nodigen u uit voor een mooie en inspirerende midzomeravond om ook gezamenlijk de zomer te begroeten. Onder de bomen op het erf van Het Hofshuus in Varsseveld. Er is dan een vuurtje, wat te eten en te drinken, de stilte van de vallende avond en wellicht enkele bijpassende woorden of teksten en niet te vergeten een man of vrouw met een gitaar om naar te luisteren en of mee te neuriën. Misschien kent u een Sint Jans lied of een dans...

Praktische informatie:

Donderdag 21 juni 2018, 20.30 tot ongeveer 22.30 uur (het is prettig als u er uiterlijk om 21.00 uur bent), locatie: Het Hofshuus, Leemscherweg 24, 7051 Varsseveld. Wij zitten, zoals gezegd, buiten. Als het regent is er een afdak. Voor Sint Jan het kan wel fris zijn in de avond. Ongeneugd kunnen ook komen: muggen. Aanmelden: is prettig, maar niet noodzakelijk. 06 21854353 of brugjg@gmail.com (Josine Bruggink).

Wij hopen u daar te ontmoeten! Hartelijke groet, Josine Bruggink

Hoofdartikel

uit de Eendracht van maart 2018

Zo vlak voor pasen wil ik graag even terug komen op kerst: Niet alleen Jezus werd, volgens de overlevering, geboren op 25 december.

Kent u Osiris? In het oude Egypte was hij de god van de dood en de onderwereld maar ook van de vruchtbaarheid. Ook deze Osiris heeft 25 december als geboortedag. En er zijn meer overeenkomsten:

Osiris was de zoon van Geb, de god van de aarde, en diens zuster Nuit of Noet, godin van de hemel. Volgens oude verhalen was Osiris uit de hemel gekomen en werd hij de eerste koning (farao) van Egypte.

Op afbeeldingen draagt hij een herdersstaf (en een gesel) en hij staat dan ook bekend als de ‘goede herder’

OsirisOsiris was getrouwd met Isis, de godin van de liefde en de kinderen. En aan het begin van de mythe heersten Osiris en Isis over Egypte tijdens een gouden tijdperk van vrede en voorspoed. Maar dan is daar Seth, de broer van Osiris en de god van de Chaos, duisternis en kwaad. Deze Seth is jaloers en wil de troon voor zichzelf. Hij bedenkt een plan om Osiris te vermoorden en dat lukt.

Na de moord lukte het de radeloze Isis om het lichaam van haar man te vinden..

Maar het werd weer afgepakt door Seth die het lichaam op brute wijze in stukken hakte en over heel Egypte verspreidde. Isis gaf niet op, zij zette door, samen met haar zus Nephthys bleef zij zoeken, tototdat ze samen alle stukken hadden gevonden.

Het verhaal gaat nog verder, want met behulp van Anoebis, de god van het balsemen, zette Isis toen het lichaam van Osiris weer in elkaar en schiep zo de eerste mummie. Met gebruik van de magische kracht van haar liefde riep Isis Osiris vervolgens weer tot leven en ze gaf hem tijdelijke kracht, zodat ze konden paren en ze zwanger werd van hun zoon. Horus, zonnegod.

Isis schiep vrij letterlijk nieuw leven uit de dood.

Isis legt Horus in een mandje van papyrus en zet dat in de Nijl, zo wordt hij gevonden en opgevoed om later de troon op te eisen van zijn oom Seth.

Terwijl Horus koning op aarde werd, werd zijn tot leven gewekt vader Osiris meester van de onderwereld. Als de belichaming van rechtvaardigheid en deugd garandeerde Osiris verlossing voor allen die waren gestorven en die het eeuwige leven in het paradijs van de onderwereld waardig bevonden. In de ogen van de Egyptenaren gaf hij eeuwige hoop aan de levenden.

Jezus en Osiris, twee opstandingsverhalen, met opmerkelijk veel paralellen, zelfs de datum komt overeen. En er zijn er meer.

De Griekse Dionysus, geboren uit een maagd op 25 december, was een reizende leraar, die wonderen verrichtte zoals het veranderen van water in wijn. Men noemde hem: de koningder koningen, gods enige ware zoon, de alfa en omega. Hij herrees na zijn dood.

Mithra. Hij was de Perzische god van de zon en van het goed, geboren uit een maagd op 25 december. Hij had 12 discipelen en verrichtte wonderen. Na zijn dood lag hij drie dagen begraven waarna hij herrees. Men noemde hem ook de waarheid, het licht enz.

En nog vele anderen.

Ik vind dat fascinerend. Niet omdat ik nou zoveel met goden heb, maar omdat mensen in een poging het onnoembare te verwoorden, uitkomen op een soort universeel verhaal, in vele versies, dat wij kennen als het paasverhaal: De dood heeft niet het laatste woord.

Daar zullen we het eerste paasdag over hebben. Pasen, geen historische maar een psychologische werkelijkheid, niet eenmalig maar een zich herhalend gebeuren in de menselijke geest.. Pasen is van geest, is een intense beleving, een enorme levenskracht. Pasen is de bewustwording van dat ‘eeuwige’. Het is het geestelijk bevinden, het innerlijk weten, de ervaring…dat er iets is wat verdergaat, wat tijdloos is. Iets in mij wat mij overleeft, iets wat buiten alle dingen staat of juist al deze dingen is. Iets wat ik God zou kunnen noemen… iets als liefde.
Nicoline

Gedichtenmiddag – vooraankondiging

Gedichtenmiddag15 april, 14.30 – 16.00 uur, De Eendracht

Op zondag 15 april is er een gedichtenmiddag. Wie wil zijn/haar lievelingesgedicht komen voordragen? Of wie heeft zelf een gedicht geschreven wat op deze middag mag woorden voorgelezen? Twee dames hebben al aangegeven samen ‘Morgenstimmung’ van Grieg te zullen spelen op de vleugel en misschien zijn er meer mensen die de middag muzikaal willen omlijsten.

En natuurijk zijn er ook mensen nodig die komen luisteren.

Als thema het ik gekozen voor een zin uit een gedicht van Elisabeth Browning: “De aarde zit boordevol hemel”

Het is prettig als u van tevoren even aanmeldt als u van plan bent iets voor te dragen. Dan kan ik een programmaatje samen stellen. Maar ook Last minute deelnemers en bezoekers zijn van harte welkom. Evenals introducées. Voor deze middag wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Fijn als u komt! Hartelijke groet, Nicoline (0622497969)

Avondmaal

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, is er weer een ‘Maaltijd van het Verbond’. We vieren samen avondmaal. Een ritueel rond verbinding en omzien naar elkaar. We vieren er het leven mee, vieren dat we mogen schuilen bij elkaar, dat we verantwoordelijkheid samen mogen dragen. Vieren dat een mens in haar eentje dit niet voor elkaar krijgt, dat we de a/Ander nodig hebben.
Ik nodig u van harte uit aanwezig te zijn.

(Let op: In verband met de vaste repetitie-avond van Eigen-Wies in de kerk, beginnen we al om 19 uur.)
Nicoline

Avondmaal

Woensdagdocumentaire – documentaire en gesprek

Documentaire21 maart: 14.30 – 16.30 uur.

Graag wil ik eens onderzoeken of er belangstelling is voor een gespreksgroep rond een documentaire overdag. Het idee is om samen een documentaire te bekijken die maximaal een uur duurt en vervolgens, na een korte pauze, naar aanleiding van deze documentaire met elkaar in gesprek te gaan. De documentaires kunnen over van alles gaan: levensbeschouwing, maatschappelijke onderwerpen, kunst, etc.

Op 21 maart wil ik samen “In den beginne” van Bram Vermeulen bekijken. Over hoe een boek over teksten op 6000 jaar oude kleitabletten je veilige werkelijkheid omver kan gooien. Hoe die oude teksten in de Bijbel terechtkwamen of tot mythe werden verklaard en hoe de recente wetenschappelijke ontdekkingen keer op keer die gebeurtenissen bevestigen.

Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Een programma over nieuwsgierigheid, want één ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld (en gezongen) door Bram Vermeulen.

Het is prettig als u zich deze eerste keer van te voren aanmeldt, dan weet ik of er voldoende belangstelling is.

Ik hoop dat er genoeg mensen dit een leuk idee vinden en 21 maart kunnen komen.
Hartelijke groet, Nicoline

Koffie-ochtend Bettekamp – dinsdag 20 maart 10 – 11 uur

koffie

Op dinsdag 20 maart ga ik weer koffiedrinken bij de Bettekamp in De Schakel. Gezellig als u aanschuift! Ik ben er in ieder geval van 10 tot 11 uur.
Hartelijke groet, Nicoline


2017

Symposium ‘Voltooid Leven?’

poster Voltooid LevenZaterdag 18 november in De Eendracht, Doetinchemseweg 5 Varsseveld. Van 10 tot 15 uur. De kosten voor deze dag bedragen € 17,50 (inclusief lunch en koffie/thee). Opgave/informatie via aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie organiseert op zaterdag 18 november een symposium over ‘Voltooid leven’. Er is volop maatschappelijk debat over de vraag of (oudere) mensen die hun leven ‘voltooid’ vinden recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Soms lijkt het of het alleen nog maar even ‘wettelijk geregeld’ hoeft te worden. Terwijl het een buitengewoon complex en gevoelig onderwerp is, rond vragen over waardigheid, verlies, afhankelijkheid, eenzaamheid, autonomie, etc.

Met dit symposium willen we ruimte bieden voor verkenning, voor gesprek en wellicht voor (persoonlijke) meningsvorming.

Er zijn drie sprekers uitgenodigd om, vanuit hun expertise, een inleiding te houden:

Daarnaast is er gelegenheid voor gesprek, vragen en ontmoeting.

Dit symposium is in eerste instantie bedoeld voor ouderen en hun familie. Daarnaast voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten. 

Informatie via Nicoline Swen, Frederiek Lunshof, Peter Israël of aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Gedachtenisviering

Kaarjes“In het opgaan van de zon en in haar dalen, gedenken wij hen”

Op zondag 26 november staan wij stil bij leden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Tijdens deze gedachtenisviering noemen we al hun namen nog eens, waarmee we uitdrukken dat zij in onze herinnering leven en in onze beleving nog steeds deel uitmaken van onze kring. Dat herdenken is goed, is mooi. En het is ook zwaar, want ons hart is er zo mee gemoeid.

Dat hart laat zich trouwens niet beperken tot het herdenken van leden, die zijn overleden, ook elders in onze omgeving zijn wij misschien geliefden door de dood kwijtgeraakt. En dat kan wel langer dan een jaar geleden zijn: tijd heeft niet zoveel vat op een hart. Binnen De Eendracht willen we ruimte laten zijn voor leven en dood, voor geboorte en sterven, voor vreugde en gemis.

Om recht te doen aan gevoelens die er bij ons leven, juist tijdens de gedachtenisviering, is het goed als we weten hoe één en ander verloopt in deze dienst. Welke overledenen worden genoemd? Het gaat om mensen, die lid waren van de Vrijzinnigen Varsseveld e.o.. Voor de met name genoemde personen wordt een kaarsje aangestoken. Dat kan gebeuren door één van de nabestaanden, als men daar prijs opstelt. In andere gevallen zal door één van de bestuursleden het lichtje worden aangestoken. Alle nabestaanden worden in de loop van november persoonlijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Daarna wordt ieder in de gelegenheid gesteld om naar voren te komen en een lichtje bij te zetten voor een dierbare, die niet met name genoemd werd. We hopen dat zo een troostrijke viering vorm gegeven wordt. Jarik de Graaff zal deze viering muzikaal omlijsten. Nabestaanden van de overledenen ontvangen een speciale uitnodiging voor deze dienst.

Bestuur & Nicoline

2016

Mantelzorgviering: ontroerend en hartelijk

Op zondag 9 oktober 2016 j.l. gingen Gerjanne van de Velden en Nicole Swen voor in de jaarlijkse mantelzorgviering. Een aandachtige en sfeervolle viering in de kerkzaal van het Vrijzinnig centrum met als thema: Liefde en Zorg. Getuigenissen van mantelzorgers, de actieve deelname van naasten en andere belangstellenden maakten de middag tot een inspirerende en sfeervolle middag. Een viering waarin gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of kennis aandacht kregen; mede omdat voor iedere naaste een lichtje werd aangestoken.

De indrukwekkende getuigenissen van de mantelzorgers maar ook de bijzondere mooie, vocale omlijsting van het Klein koor Vocaliste maakten de middag warm en ontroerend. De mooi verzorgde High tea in de Eendracht maakten deze middag met zoveel bijzondere en hartelijke ontmoetingen compleet.

Bijzonder veel dank gaat uit naar vrijwilligers die met hart en handen zo’n viering en de bijzonder verzorgde High Tea hebben neergezet.


Boeiend symposium op ‘verjaardag’ van de afdeling Varsseveld e.o.

Vrijzinnig Centrum de Eendracht was 29 oktober 2016 de plek voor het boeiende symposium, getiteld ‘Vrijheid en verbinding’. Het Symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van onze afdeling. De afdeling Varsseveld en omstreken van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap bestaat 143 jaar.

Twee sprekers waren uitgenodigd. Prof. dr. Laurens ten Kate, theoloog, filosoof en bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sprak over vrijzinnigheid en humanisme. Drs. Rinus van Warven, theoloog, cultuurfilosoof, journalist en programmamaker, sprak over religie en humaniteit. Hun betoog werd afgewisseld met vrolijke en stemmige muziek van het Saxofoonkwartet Achterhoek.

De simpele vraag: ‘Wat is vrijzinnigheid in onze tijd, blijkt van alle tijden te zijn. ‘Zin zoeken’ heeft hele oude papieren, meldde Laurens ten Kate. ‘Zin zoeken’ is in de hedendaagse wereld van globalisering en digitalisering een complexe aangelegenheid, maar wat in de loop van de geschiedenis niet veranderde, is dat de mens ‘zin’ wil verbeelden.

Ten Kate schetste ook de spanning tussen wetenschap en religie. Het oude debat van feiten en fictie: Hoe kun je nou geloven, terwijl de feiten zo totaal anders zijn’. Artiesten, cabaretiers met name zijn volgens de hoogleraar in staat rede en geloof samen te brengen. Hij haalde een lied van de Twentse cabaretier Herman Finkers aan waarin volgens hem feilloos wordt verwoord waar het om gaat. Finkers heeft het lied, getiteld: "Daarboven in de hemel", gemaakt naar aanleiding van een tv-interview waarin hem voor de voeten werd geworpen hoe het toch kan dat hij (Finkers) die aan de HBS studeerde in de hemel gelooft.

Rinus van Warven stelt op het symposium de vraag waar we als vrijzinnigen naartoe willen. Wat hem betreft ligt het antwoord verborgen in de bijdrage die we willen en kunnen leveren aan de samenleving. Eerbied voor het leven en geweldloze omgang met levensvormen zijn daarbij de uitgangspunten. Als het op geloven aankomt gaat het er wat hem betreft om te kiezen voor het leven en, ‘Mens te worden’, zoals een pandit (hindoe-priester) hem eens heeft verteld.

Een uitgebreid verslag van het symposium treft u aan in de decemberuitgave van maandblad Eendracht.

Van dit symposium werd een fotoreportage gemaakt.

Viering ter gelegenheid van de intrede van voorganger Nicoline Swen

Een volle kerk was er zondagmorgen 14 februari 2016 getuige van hoe Nicoline Swen-Fischer werd bevestigd als voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld e.o. Nicoline Swen werd bevestigd door Jeanne Traas-Hageman en de viering werd opgeluisterd door prachtige muziek van de broers Cor en Bert Vinke op viool en orgel. Tijdens de viering werd het bord met daarop de tekst ‘Geef elkaar de ruimte’, dat ooit de kerk van de NPB in Dinxperlo sierde, door Nicoline Swen en bestuurslid Johan Hesselink onthuld. Na afloop van de viering was er koffie in De Eendracht waarbij het echtpaar Swen onder meer werd toegesproken door de heer De Wit van het hoofdbestuur van Vrijzinnigen Nederland.


Intrede mw. Nicoline Swen als voorganger op 14 februari 2016

Nicoline Swen ondertekent haar contract Op 14 februari is er om 10:00 uur een speciale viering ter gelegenheid van de intrede van Nicoline Swen-Fischer als voorganger van de Vrijzinnige Geloofgemeenschap NPB afdeling Varsseveld. Zij is op 1 februari in dienst getreden van de afdeling Varsseveld.

Voorganger tijdens deze viering is mw. Jeanne Traas-Hageman, emeritus voorganger. De vaste organist Bert Vinke wordt bij deze speciale gelegenheid vergezeld van zijn broer Cor Vinke op viool. Na afloop van de viering is er onder het genot van een kop koffie of thee gelegenheid om kennis te maken met mw. Swen. Nicoline Swen (41) is geboren in Leiden, opgegroeid in Haarlem heeft theologie gestudeerd in Amsterdam. Ze woont alweer enige tijd in Lochem met haar echtgenoot en drie kinderen.

Lezingenserie door Freek van Leeuwen

Lezingenserie Hildegard van Bingen en Dante Alighieri door Freek van Leeuwen (geestkunde.net). Er is al veel belangstelling voor deze avonden. Interesseren de onderwerpen u ook, dan kunt u zich aanmelden. Lees meer »

Wensboom

Her en der gebeurt het al. Vrijzinnige clubjes die niet meer doen wat er gedaan ‘moet’ worden, maar die zeggen: wat willen we; waarvoor komen we naar ons gebouw toe; wat geeft energie, plezier, vervulling? En daarop gaan koersen, niet (meer) op de ‘verplichte’ verplichtingen. Lees meer (PDF) »

Inloop op vrijdagochtend

Come in, we're open"Open inloop met koffie", zo ongeveer heet de vrijdagochtend in de Eendracht. In de hal van de kerk staan de stoelen in een kring, de koffie zit in de kan en (niet te vergeten) de koeken in een schaal. Persoonlijke gesprekken en thema’s die in de kring aan de orde komen wisselen elkaar af. De ene keer zijn er zes, de andere keer negen en soms twaalf of meer bezoekers. Een vaste kern en incidentele bezoekers.

Open inloop – zonder vastgesteld thema/onderwerp. Leid dat niet tot alleen maar wat gepraat en geklets? Integendeel. Juist zonder agenda is er ruimte en aandacht voor wat (en wie) zich aandient. Het is veel groter dan alleen maar "inloop met koffie". Zo groot dat wij (zeg maar: de harde kern) het aandurven met onze open inloop aan de weg te timmeren en het zonder enige bescheidenheid aan te bevelen.

Als u nieuwsgierig bent, kom dan op vrijdagochtend eens langs en zie hoe onbescheiden we durven te zijn.

Beleidsplan

Op de ledenvergadering van 14 oktober 2013 is het beleidsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Rechts bovenaan elke pagina staat een link naar dit beleidsplan.

Vrijzinnig Centrum te huur als trouwlocatie

Vrijzinnig Centrum de Eendracht is sinds begin 2012 één van de trouwlocaties van de gemeente Oude IJsselstreek. Bruidsparen kunnen er terecht voor het sluiten van het huwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het sfeervolle gebouw met een romantische uitstraling in het hart van Varsseveld dateert uit 1928 en heeft gotische ramen en daardoor een prettige lichtinval. Het beschikt over een vleugel (Wendl & Jung), een orgel en een geluidsinstallatie. Het staat bekend om zijn goede akoestiek. Er is plek voor 200 gasten.
De mogelijkheid bestaat om na afloop van de plechtigheid gebruik te maken van een achterliggende ruimte, bijvoorbeeld voor een felicitatiemoment.

Het Vrijzinnig Centrum de Eendracht is eigendom van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. Adres: Doetinchemseweg 5, 7050 AA Varsseveld.

Huurprijzen

De huurprijs voor een trouwplechtigheid in het Vrijzinnig Centrum is vastgesteld op € 150. Gebruik van de vleugel en of het orgel (zonder organist) € 50. Huurprijs van de achterliggende ruimte is € 25 voor het eerste uur, daarna € 10 per uur. Deze ruimte is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het houden van bruiloften en partijen. De huurprijzen zijn exclusief de trouwtarieven zoals die zijn vastgesteld door de gemeente Oude IJsselstreek.

Voor meer informatie over huur van het Vrijzinnig Centrum de Eendracht: secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Vrijzinnig Centrum De Eendracht geopend

Oplaten van ballonnenEen jaar lang is er naar toe gewerkt en naar toe geleefd: de feestelijke ingebruikname van ons vernieuwde Vrijzinnig Centrum De Eendracht. Zondag 30 oktober 2011 was het zo ver en konden de welbekende, diepgroene deuren aan de Doetinchemseweg 5 in Varsseveld weer open. Achter de groene deuren: een stijlvol gerenoveerd kerkgebouw.
Een dag voor de heropening kregen de vrijwilligers die de afgelopen maanden zo hard aan de renovatie hebben gewerkt, de gelegenheid te zien wat tot stand is gebracht. Speciaal voor hen was er een gezellig samenzijn.
Ter ere van het 138-jarig bestaan van de afdeling werden zondag 138 witte ballonnen opgelaten. De heer Berkhoff uit Bussum schonk de afdeling een fraaie, koperen bel die hij luidde samen met de voorzitter en toen? Toen was er koffie en een druk bezocht open huis.


Vriend van de NPB

Mensen die de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB een warm hart toe dragen kunnen Vriend van de NPB worden. Voor een bedrag van 45 euro per jaar wordt zo verbondenheid met de afdeling Varsseveld e.o. getoond. Kijk voor meer informatie in de folder.

Meer activiteiten kunt u in onze Agenda vinden.