Symposium ‘Voltooid Leven?’

poster Voltooid LevenZaterdag 18 november in De Eendracht, Doetinchemseweg 5 Varsseveld. Van 10 tot 15 uur. De kosten voor deze dag bedragen € 17,50 (inclusief lunch en koffie/thee). Opgave/informatie via aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie organiseert op zaterdag 18 november een symposium over ‘Voltooid leven’. Er is volop maatschappelijk debat over de vraag of (oudere) mensen die hun leven ‘voltooid’ vinden recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Soms lijkt het of het alleen nog maar even ‘wettelijk geregeld’ hoeft te worden. Terwijl het een buitengewoon complex en gevoelig onderwerp is, rond vragen over waardigheid, verlies, afhankelijkheid, eenzaamheid, autonomie, etc.

Met dit symposium willen we ruimte bieden voor verkenning, voor gesprek en wellicht voor (persoonlijke) meningsvorming.

Er zijn drie sprekers uitgenodigd om, vanuit hun expertise, een inleiding te houden:

Daarnaast is er gelegenheid voor gesprek, vragen en ontmoeting.

Dit symposium is in eerste instantie bedoeld voor ouderen en hun familie. Daarnaast voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten. 

Informatie via Nicoline Swen, Frederiek Lunshof, Peter Israël of aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Gedachtenisviering

Kaarjes“In het opgaan van de zon en in haar dalen, gedenken wij hen”

Op zondag 26 november staan wij stil bij leden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Tijdens deze gedachtenisviering noemen we al hun namen nog eens, waarmee we uitdrukken dat zij in onze herinnering leven en in onze beleving nog steeds deel uitmaken van onze kring. Dat herdenken is goed, is mooi. En het is ook zwaar, want ons hart is er zo mee gemoeid.

Dat hart laat zich trouwens niet beperken tot het herdenken van leden, die zijn overleden, ook elders in onze omgeving zijn wij misschien geliefden door de dood kwijtgeraakt. En dat kan wel langer dan een jaar geleden zijn: tijd heeft niet zoveel vat op een hart. Binnen De Eendracht willen we ruimte laten zijn voor leven en dood, voor geboorte en sterven, voor vreugde en gemis.

Om recht te doen aan gevoelens die er bij ons leven, juist tijdens de gedachtenisviering, is het goed als we weten hoe één en ander verloopt in deze dienst. Welke overledenen worden genoemd? Het gaat om mensen, die lid waren van de Vrijzinnigen Varsseveld e.o.. Voor de met name genoemde personen wordt een kaarsje aangestoken. Dat kan gebeuren door één van de nabestaanden, als men daar prijs opstelt. In andere gevallen zal door één van de bestuursleden het lichtje worden aangestoken. Alle nabestaanden worden in de loop van november persoonlijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Daarna wordt ieder in de gelegenheid gesteld om naar voren te komen en een lichtje bij te zetten voor een dierbare, die niet met name genoemd werd. We hopen dat zo een troostrijke viering vorm gegeven wordt. Jarik de Graaff zal deze viering muzikaal omlijsten. Nabestaanden van de overledenen ontvangen een speciale uitnodiging voor deze dienst.

Bestuur & Nicoline

2016

Mantelzorgviering: ontroerend en hartelijk

Op zondag 9 oktober 2016 j.l. gingen Gerjanne van de Velden en Nicole Swen voor in de jaarlijkse mantelzorgviering. Een aandachtige en sfeervolle viering in de kerkzaal van het Vrijzinnig centrum met als thema: Liefde en Zorg. Getuigenissen van mantelzorgers, de actieve deelname van naasten en andere belangstellenden maakten de middag tot een inspirerende en sfeervolle middag. Een viering waarin gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of kennis aandacht kregen; mede omdat voor iedere naaste een lichtje werd aangestoken.

De indrukwekkende getuigenissen van de mantelzorgers maar ook de bijzondere mooie, vocale omlijsting van het Klein koor Vocaliste maakten de middag warm en ontroerend. De mooi verzorgde High tea in de Eendracht maakten deze middag met zoveel bijzondere en hartelijke ontmoetingen compleet.

Bijzonder veel dank gaat uit naar vrijwilligers die met hart en handen zo’n viering en de bijzonder verzorgde High Tea hebben neergezet.


Boeiend symposium op ‘verjaardag’ van de afdeling Varsseveld e.o.

Vrijzinnig Centrum de Eendracht was 29 oktober 2016 de plek voor het boeiende symposium, getiteld ‘Vrijheid en verbinding’. Het Symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van onze afdeling. De afdeling Varsseveld en omstreken van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap bestaat 143 jaar.

Twee sprekers waren uitgenodigd. Prof. dr. Laurens ten Kate, theoloog, filosoof en bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sprak over vrijzinnigheid en humanisme. Drs. Rinus van Warven, theoloog, cultuurfilosoof, journalist en programmamaker, sprak over religie en humaniteit. Hun betoog werd afgewisseld met vrolijke en stemmige muziek van het Saxofoonkwartet Achterhoek.

De simpele vraag: ‘Wat is vrijzinnigheid in onze tijd, blijkt van alle tijden te zijn. ‘Zin zoeken’ heeft hele oude papieren, meldde Laurens ten Kate. ‘Zin zoeken’ is in de hedendaagse wereld van globalisering en digitalisering een complexe aangelegenheid, maar wat in de loop van de geschiedenis niet veranderde, is dat de mens ‘zin’ wil verbeelden.

Ten Kate schetste ook de spanning tussen wetenschap en religie. Het oude debat van feiten en fictie: Hoe kun je nou geloven, terwijl de feiten zo totaal anders zijn’. Artiesten, cabaretiers met name zijn volgens de hoogleraar in staat rede en geloof samen te brengen. Hij haalde een lied van de Twentse cabaretier Herman Finkers aan waarin volgens hem feilloos wordt verwoord waar het om gaat. Finkers heeft het lied, getiteld: "Daarboven in de hemel", gemaakt naar aanleiding van een tv-interview waarin hem voor de voeten werd geworpen hoe het toch kan dat hij (Finkers) die aan de HBS studeerde in de hemel gelooft.

Rinus van Warven stelt op het symposium de vraag waar we als vrijzinnigen naartoe willen. Wat hem betreft ligt het antwoord verborgen in de bijdrage die we willen en kunnen leveren aan de samenleving. Eerbied voor het leven en geweldloze omgang met levensvormen zijn daarbij de uitgangspunten. Als het op geloven aankomt gaat het er wat hem betreft om te kiezen voor het leven en, ‘Mens te worden’, zoals een pandit (hindoe-priester) hem eens heeft verteld.

Een uitgebreid verslag van het symposium treft u aan in de decemberuitgave van maandblad Eendracht.

Van dit symposium werd een fotoreportage gemaakt.

Doopdienst

Op 25 september 2016 in de dienst die om 12.00 uur begint wordt in onze kerk David Aagten gedoopt door Dr. Anne van de Meiden, emeritus voorganger Vrijzinnigen Nederland in het bijzijn van zijn familie. David is de zoon van David Aagten en Esther Verheij die in Warschau wonen en werken. Wij wensen de ouders en groot ouders van harte geluk. Deze doop wordt geregistreerd in het Centraal doopregister van de Vrijzinnigen Nederland.

Last Minute

Slechts enkele belangstellenden uit onze afdeling kunnen deze doopdienst bijwonen, omdat deze dienst, mede wegens vreugdevolle familie omstandigheden pas op het allerlaatste moment is gevraagd te kunnen houden onze kerk. In de Vredesdienst van j.l. 18 september 2016 in de Keurhorsterkerk is deze doopviering nog wel afgekondigd.

Wij wensen de ouders en grootouders van harte geluk.

Onderdak

De Protestantse Gemeente Varsseveld gebruikt de aankomende maanden de kerkzaal van het Vrijzinnigcentrum voor kerkdiensten vanwege de renovatie van de Grote Kerk.

Wij hopen daarmee onze "noabers" zolang als dat nodig is een onderdak te kunnen bieden.

Ierse muziek: Celtic Wind

Celtic Wind Zondagmiddag 25 september 2016 in de kerkzaal van 15:00 uur tot 17:00 uur. Entree: € 8,- (inclusief kop koffie of thee in de pauze). Na afloop is er gelegenheid voor een drankje in de Eendracht (voor eigen rekening).

De groep Celtic Wind komt uit de Liemers (Didam e.o.) en is geïnspireerd door de vele stijlen van de Ierse muziek.

Celtic Wind is gestart als lokale band, maar ook steeds meer te horen en te zien in de oostelijke helft van Nederland en soms over de grens in Duitsland. Het repertoire bestaat uit Ierse traditionals, modernere Ierse songs. Bekende en minder bekende liedjes van Ierse artiesten als de Dubliners, Christy Moore, The Corrs, Gaelic Storm e.a. zijn te beluisteren.

Celtic Wind speelt een afwisselend repertoire van Ierse traditionals en moderne Ierse muziek. Van ingetogen ballades tot opzwepende instrumentale reels en jigs. Regelmatig worden nieuwe nummers toegevoegd.

Dit garandeert een zeer gevarieerd optreden, zeker ook doordat de bandleden allen zowel solo als in samenzang de Ierse nummers vertolken. En zeker ook doordat een scala van instrumenten, zoals gitaar, mandoline, viool en bodhran voor afwisseling in klank en kleur zorgen. Met vaart en verve!

www.celticwind.nl

Viering ter gelegenheid van de intrede van voorganger Nicoline Swen

Een volle kerk was er zondagmorgen 14 februari 2016 getuige van hoe Nicoline Swen-Fischer werd bevestigd als voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld e.o. Nicoline Swen werd bevestigd door Jeanne Traas-Hageman en de viering werd opgeluisterd door prachtige muziek van de broers Cor en Bert Vinke op viool en orgel. Tijdens de viering werd het bord met daarop de tekst ‘Geef elkaar de ruimte’, dat ooit de kerk van de NPB in Dinxperlo sierde, door Nicoline Swen en bestuurslid Johan Hesselink onthuld. Na afloop van de viering was er koffie in De Eendracht waarbij het echtpaar Swen onder meer werd toegesproken door de heer De Wit van het hoofdbestuur van Vrijzinnigen Nederland.


Intrede mw. Nicoline Swen als voorganger op 14 februari 2016

Nicoline Swen ondertekent haar contract Op 14 februari is er om 10:00 uur een speciale viering ter gelegenheid van de intrede van Nicoline Swen-Fischer als voorganger van de Vrijzinnige Geloofgemeenschap NPB afdeling Varsseveld. Zij is op 1 februari in dienst getreden van de afdeling Varsseveld.

Voorganger tijdens deze viering is mw. Jeanne Traas-Hageman, emeritus voorganger. De vaste organist Bert Vinke wordt bij deze speciale gelegenheid vergezeld van zijn broer Cor Vinke op viool. Na afloop van de viering is er onder het genot van een kop koffie of thee gelegenheid om kennis te maken met mw. Swen. Nicoline Swen (41) is geboren in Leiden, opgegroeid in Haarlem heeft theologie gestudeerd in Amsterdam. Ze woont alweer enige tijd in Lochem met haar echtgenoot en drie kinderen.

Lezingenserie door Freek van Leeuwen

Lezingenserie Hildegard van Bingen en Dante Alighieri door Freek van Leeuwen (geestkunde.net). Er is al veel belangstelling voor deze avonden. Interesseren de onderwerpen u ook, dan kunt u zich aanmelden. Lees meer »

Wensboom

Her en der gebeurt het al. Vrijzinnige clubjes die niet meer doen wat er gedaan ‘moet’ worden, maar die zeggen: wat willen we; waarvoor komen we naar ons gebouw toe; wat geeft energie, plezier, vervulling? En daarop gaan koersen, niet (meer) op de ‘verplichte’ verplichtingen. Lees meer (PDF) »

Inloop op vrijdagochtend

Come in, we're open"Open inloop met koffie", zo ongeveer heet de vrijdagochtend in de Eendracht. In de hal van de kerk staan de stoelen in een kring, de koffie zit in de kan en (niet te vergeten) de koeken in een schaal. Persoonlijke gesprekken en thema’s die in de kring aan de orde komen wisselen elkaar af. De ene keer zijn er zes, de andere keer negen en soms twaalf of meer bezoekers. Een vaste kern en incidentele bezoekers.

Open inloop – zonder vastgesteld thema/onderwerp. Leid dat niet tot alleen maar wat gepraat en geklets? Integendeel. Juist zonder agenda is er ruimte en aandacht voor wat (en wie) zich aandient. Het is veel groter dan alleen maar "inloop met koffie". Zo groot dat wij (zeg maar: de harde kern) het aandurven met onze open inloop aan de weg te timmeren en het zonder enige bescheidenheid aan te bevelen.

Als u nieuwsgierig bent, kom dan op vrijdagochtend eens langs en zie hoe onbescheiden we durven te zijn.

Beleidsplan

Op de ledenvergadering van 14 oktober 2013 is het beleidsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Rechts bovenaan elke pagina staat een link naar dit beleidsplan.

Vrijzinnig Centrum te huur als trouwlocatie

Vrijzinnig Centrum de Eendracht is sinds begin 2012 één van de trouwlocaties van de gemeente Oude IJsselstreek. Bruidsparen kunnen er terecht voor het sluiten van het huwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het sfeervolle gebouw met een romantische uitstraling in het hart van Varsseveld dateert uit 1928 en heeft gotische ramen en daardoor een prettige lichtinval. Het beschikt over een vleugel (Wendl & Jung), een orgel en een geluidsinstallatie. Het staat bekend om zijn goede akoestiek. Er is plek voor 200 gasten.
De mogelijkheid bestaat om na afloop van de plechtigheid gebruik te maken van een achterliggende ruimte, bijvoorbeeld voor een felicitatiemoment.

Het Vrijzinnig Centrum de Eendracht is eigendom van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. Adres: Doetinchemseweg 5, 7050 AA Varsseveld.

Huurprijzen

De huurprijs voor een trouwplechtigheid in het Vrijzinnig Centrum is vastgesteld op € 150. Gebruik van de vleugel en of het orgel (zonder organist) € 50. Huurprijs van de achterliggende ruimte is € 25 voor het eerste uur, daarna € 10 per uur. Deze ruimte is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het houden van bruiloften en partijen. De huurprijzen zijn exclusief de trouwtarieven zoals die zijn vastgesteld door de gemeente Oude IJsselstreek.

Voor meer informatie over huur van het Vrijzinnig Centrum de Eendracht: secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Vrijzinnig Centrum De Eendracht geopend

Oplaten van ballonnenEen jaar lang is er naar toe gewerkt en naar toe geleefd: de feestelijke ingebruikname van ons vernieuwde Vrijzinnig Centrum De Eendracht. Zondag 30 oktober 2011 was het zo ver en konden de welbekende, diepgroene deuren aan de Doetinchemseweg 5 in Varsseveld weer open. Achter de groene deuren: een stijlvol gerenoveerd kerkgebouw.
Een dag voor de heropening kregen de vrijwilligers die de afgelopen maanden zo hard aan de renovatie hebben gewerkt, de gelegenheid te zien wat tot stand is gebracht. Speciaal voor hen was er een gezellig samenzijn.
Ter ere van het 138-jarig bestaan van de afdeling werden zondag 138 witte ballonnen opgelaten. De heer Berkhoff uit Bussum schonk de afdeling een fraaie, koperen bel die hij luidde samen met de voorzitter en toen? Toen was er koffie en een druk bezocht open huis.


Vriend van de NPB

Mensen die de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB een warm hart toe dragen kunnen Vriend van de NPB worden. Voor een bedrag van 45 euro per jaar wordt zo verbondenheid met de afdeling Varsseveld e.o. getoond. Kijk voor meer informatie in de folder.

Meer activiteiten kunt u in onze Agenda vinden.