Home

kerkje
kerkje
kerkje

Welkom op de website van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

Het logo van de NPB symboliseert een vlam. De vlam als bron van inspiratie en verlichting. De NPB is een geloofsgemeenschap voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op het waarom van het bestaan. Vanuit een christelijke en religieus-humanistische traditie staat de NPB bij deze zoektocht open voor alle ander religieuze inspiratie-bronnen.

Door de vrijzinnigheid van de geloofsgemeenschap kunnen we in vrijheid hierover nadenken en met anderen van gedachten wisselen met respect voor elkaars mening.

Tijd

Tijd- het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg
zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen
het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd
te bedenken hoe nu we leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo's van de onbekende diepten in ons hoofd
niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd
we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind

Rutger Kopland

Uit: 'Over het verlangen naar een sigaret'
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 2001