Welkom

Beste mensen, De afgelopen periode heeft onze klok elke woensdagavond een kwartier geluid. Het was de klok van hoop en troost. Nu luidt de klok niet meer en proberen we langzaam weer naar het ‘normale’ toe te leven. Maar het vertrouwde geluid van onze klok laat nog even op zich wachten. Voorlopig zijn er nog geen vieringen mogelijk. Enkel via de website. Daarom laten we dit fragment hierboven staan, om ons te herinneren wat de klank was op een normale zondag voorafgaande aan een viering. Én om de hoop te houden dat we gauw weer bij elkaar mogen zijn in ons vertrouwde ‘Witte Kerkje’.

Welkom op de website van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

Het logo van de NPB symboliseert een vlam. De vlam als bron van inspiratie en verlichting. De NPB is een geloofsgemeenschap voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op het waarom van het bestaan. Vanuit een christelijke en religieus-humanistische traditie staat de NPB bij deze zoektocht open voor alle ander religieuze inspiratie-bronnen.

Door de vrijzinnigheid van de geloofsgemeenschap kunnen we in vrijheid hierover nadenken en met anderen van gedachten wisselen met respect voor elkaars mening.

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen
door het huis
en raakt de dingen aan.
Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de
arbeid rust.
De handpalm is geopend naar
het licht.

Ida Gerhardt

(uit: De hovenier 1961)

kerkje
kerkje
kerkje