Wie zijn wij

De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. (afgekort NPB Varsseveld) is een ANBI-organisatie (RSIN: 816 437 324). Als geloofsgemeenschap is de vereniging geworteld in het vrijzinnig christendom en is zij verwant met het religieus-humanisme. De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijk geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven mede ondersteund door het aanbieden van culturele activiteiten waardoor verdieping van de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk wordt gemaakt.
De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen in het bijzonder door:

 1. het houden van godsdienstoefeningen, kerkdiensten en andere bijeenkomsten voor jongeren en volwassenen
 2. het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en de viering van het avondmaal
 3. het doen inzegenen van huwelijken
 4. het geven van catechetisch onderwijs en het bevorderen van vrijzinnig-christelijk godsdienstonderwijs
 5. het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging ondermeer door huis- en ziekenbezoek
 6. het houden van bijeenkomsten - andere dan kerkdiensten - en het organiseren van kleinschalige muziekprojecten en concerten
 7. het samenwerken met anderen groeperingen
 8. het deelnemen aan regionale en landelijke NPB-activiteiten
 9. het uitgeven van een verenigingsorgaan
 10. het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging
 11. vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en al wat is

Het beleidsplan kunt u onder de menu-knop "beleidsplan" (PDF) downloaden, de adressen van de bestuursleden kunt u hier vinden. Beloningsbeleid: bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Groepen

60+ club

De 60+club is een activiteit voor iedere 60-plusser uit Varsseveld en omgeving, dus ook voor niet-NPB leden. Doel van de club is contact en saamhorigheid onder ouderen te bevorderen en dat op een laagdrempelig wijze. Elke tweede dinsdagmiddag van de maand is de grote zaal van de Eendracht open vanaf 14.30 uur. Het programma is heel divers: van lezingen over bijzondere reizen, tot informatiebijeenkomst van de politie of het gemeentelijk ouderenwerk, er is een traditionele Nieuwjaarsvisite en een jaarlijks middaguitstapje.

Voor informatie: mevrouw J. Nijhof-Weggelaar, tel. 0315-244049 of email: 60plus@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Café Cult logo

Café Cult

Café Cult wil op een ontspannen en informele manier zoeken naar verdieping in het alledaagse leven. Café Cult organiseert gespreksthema's, filmavonden en af en toe een avond zonder thema, gewoon om te genieten van elkaars gezelschap en een vrij gespreksonderwerp. De avonden hebben een inloopkarakter en een informele sfeer. Café Cult vindt maandelijks op de laatste vrijdag plaats vanaf 20.30 uur in zaal De Eendracht aan de Pr. Beatrixstraat.

Voor meer informatie of de mailinglijst kunt u terecht bij Anita Eeltink: cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl