ANBI-gegevens

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. ANBI’s krijgen belastingvoordeel. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kun je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.