Wie zijn wij

kerkje

Vrijzinnigen Varsseveld e.o. wil een fijne en geborgen plek zijn voor ontmoeting en inspiratie. Een plek waar je, in verbondenheid met anderen, jezelf mag zijn.

ANBI-gegevens

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. ANBI’s krijgen belastingvoordeel. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kun je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Centrum 't Witte Kerkje

Samen zoeken naar zingeving geeft ons leven betekenis

Ons leven kent veel onverwachte gebeurtenissen. Soms zijn die leuk en worden we er blij van. Soms maken ze ons verdrietig of angstig. Ze stellen ons voor levensvragen. We gaan dan op zoek naar antwoorden om met het onverwachte in ons leven om te gaan.

In Varsseveld organiseert Centrum 't Witte Kerkje' activiteiten voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, reflectie en ontmoeting. Een selectie uit de activiteiten staat op de achterzijde. Voor een persoonlijk gesprek, of begeleiding rond drempelmomenten in het leven, is er een eigen voorganger beschikbaar.

Tot ziens bij een activiteit in Centrum ’t Witte Kerkje

De 60+ Club

Gezellig en gevarieerd
De 60+ Club is een laagdrempelige activiteit voor iedereen. Regelmatig is de grote zaal van Centrum 't Witte kerkje open op de tweede dinsdag van de maand vanaf 14.30 uur. Er zijn lezingen en informatieve bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Locatie: zaal de Eendracht. Beatrixstraat 1a. Kijk hier voor het actuele programma.

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

Lezingen over spiritualiteit en zingeving
Op zes zondagochtenden in het jaar wordt er een lezing verzorgd over uiteenlopende onderwerpen. Voor het programma kijk bij de activiteiten, op deze website.

Vieringen

Een aantal keren per maand zijn er vieringen op zondagmorgen. De vieringen worden verzorgd door verschillende voorgangers. Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie na te praten.

kopje koffie

Koffie inloop

Iedere vrijdagmorgen is er in het voorportaal van de kerk van 10.30 tot 11.30 uur een gezellige koffie inloop.

Eerst meer weten? Stuur een mail.